۰۱
بهم

ارائه گزارش نتایج به صورت pdf در اسکنر سه بعدی تاپ جنسیس

پس از ارائه گزارشات بدن در محیط نرم افزار، این دستگاه دارای این قابلیت می باشد که گزارشات وضعیت بدن شخص و تغییرات به وجود آمده را در قالب یک pdf به نشان دهد که قابل ارائه به دوستان مراجعه کننده می باشد