۰۳
بهم

کاربرد اسکنر سه بعدی تاپ جنسیس در صنعت مد و لباس

ندازه گیری های دستی متر و… میتواند دچار مشکلات و سختی هایی باشد و بسیار زمان بر وگاهی اشتباهاتی دارد .
ما با اسکنر سه بعدی تاپ جنسیس سایز لباس های شما را در کمتر از یک دقیقه بدون هیچ خطایی اندازه میگیرم!
.