۰۳
بهم

محاسبه کاهش وزن با اسکنر سه بعدی تاپ جنسیس

در این بخش از نرم افزار مقدار اضافه وزن شخص محاسبه میگردد و بر روی نوار مورد نظر میتوان فهمید که برای رسیدن به وضعیت مورد نظر باید چقدر...

ادامه مطلب